Thứ sáu, 12/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ

DOWNLOAD BÁO CÁO VIETNAM ICT INDEX

Việt Nam ICT Index 2022

1. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.
5. Phiếu điều tra số liệu các Ngân hàng.
6. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính Index Bộ - Ngành.
7. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính Index Tỉnh - Thành.
8. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính Index Doanh nghiệp.
9. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính Index Ngân hàng TM.
10. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính chỉ số Công nghiệp CNTT.

Việt Nam ICT Index 2020

1. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.
5. Phiếu điều tra số liệu các Ngân hàng.

6. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu Bộ - Ngành
7. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu Tình thành phố
8. Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu các Doanh Nghiệp

 Việt Nam ICT Index 2019

1. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.
5. Phiếu điều tra số liệu các Ngân hàng.

Việt Nam ICT Index 2018

1. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các Doanh nghiệp và Ngân hàng.
5. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.
6. Phiếu điều tra số liệu các Ngân hàng.

Việt Nam ICT Index 2017

1. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Công văn Bộ TTTT về thu thập số liệu gửi các Doanh nghiệp và Ngân hàng.
5. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.
6. Phiếu điều tra số liệu các Ngân hàng.

Việt Nam ICT Index 2016.

1. Công văn thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.
4. Phiếu điều tra số liệu các ngân hàng Thương Mại.
5. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.

6. Công văn gửi các ngân hàng Thương Mại

7. Công văn gửi các Doanh Nghiệp

8. Công văn Thu thập số liệu dịch vụ công trực tuyến bổ xung gửi các đơn vị.

9. Mẫu phiếu đánh giá DVC trực tuyến khối Bộ - Ngành.

10. Mẫu phiếu đánh giá DVC trực tuyến khối Tỉnh - Thành.

Vietnam ICT Index 2016.

1. Công văn xin ý kiến về hệ thống chỉ tiêu.
2. Dự thảo chỉ tiêu – Bộ Ngành.
3. Dự thảo chỉ tiêu – Tỉnh thành
4. Dự thảo chỉ tiêu – Ngân hàng TM
5. Dự thảo chỉ tiêu – Doanh nghiệp UD CNTT
6. Dự thảo chỉ tiêu – Công nghiệp CNTT

Việt Nam ICT Index 2015.

1. Công văn thu thập số liệu gửi các đơn vị.
2. Phiếu điều tra số liệu các Bộ - Ngành.
3. Phiếu điều tra số liệu các Tỉnh thành phố.

4. Phiếu điều tra số liệu các ngân hàng Thương Mại.
5. Phiếu điều tra số liệu các Doanh Nghiệp.

Chương trình Smart City 2015.

1. Công văn cho các Sở TTTT có thành phố tham gia Chương trình.
2. Phiều điều tra số liệu thành phố.

Việt Nam ICT Index 2014.

1. Công văn của Bộ TTTT cho khối Doanh Nghiệp và Ngân Hàng năm 2014.
2. Phiếu điều tra số liệu Doanh Nghiệp UD 2014.
3. Phiếu điều tra số liệu Ngân hàng TM 2014.
4. Công văn cho Bộ ngành - Tỉnh Thành.
5. Mẫu phiếu điều tra Tỉnh Thành.
6. Mẫu phiếu điều tra Bộ ngành.

Việt Nam ICT Index 2013.

1. Công văn của BCD quốc gia và CNTT năm 2013.
2. Phiếu điều tra số liệu Bộ ngành 2013.
3. Phiếu điều tra số liệu tỉnh thành 2013.
4. Phiếu điều tra số liệu doanh Doanh nghiệp UD 2013.
5. Phiếu điều tra số liệu Ngân Hàng TM 2013.

Việt Nam ICT Index 2012.

1. Công văn của BCD quốc gia và CNTT năm 2012.
2. Phiếu điều tra số liệu Bộ ngành 2012.
3. Phiếu điều tra số liệu tỉnh thành 2012.
4. Phiếu điều tra số liệu doanh Doanh nghiệp UD 2012.
5. Phiếu điều tra số liệu Ngân Hàng TM 2012.
6. Hệ thống chỉ tiêu Bộ ngành 2012.
7. Hệ thống chỉ tiêu Tỉnh Thành 2012.
8. Hệ thống chỉ tiêu Doanh Nghiệp UD 2012.
9. Hệ thống chỉ tiêu Ngân hàng TM 2012.
10. Download Vietnam ICT Index 2012 tại đây.

Vietnam ICT Index 2011.

1. Công văn của Ban Chỉ Đạo 2011.
2. Phiếu điều tra số liệu Bộ _ Ngành 2011.
3. Phiếu điều tra số liệu Tỉnh thành 2011.
4. Công văn BCD cho DN và NHTM.
5. Phiếu điều tra DNUD.
6. Phiếu điều tra NHTM.
7. Báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam liên khóa XV tại Tiền Giang 26/8/2011 năm 2011.
8. Download Báo cáo Việt Nam ICT Index 2011 tại đây.
9. Hệ thống chỉ tiêu ICT Index năm 2011
.

Việt Nam Ict Index 2010.

1. Công văn MIC ICT Index.
2. Phiếu điều tra Doanh Nghiệp UD.
3. Phiếu điều tra Bộ_Ngành.
4. Phiếu điều tra Ngân Hàng TM.
5. Phiếu điều tra Tỉnh Thành.
6. Hệ thống chỉ tiêu ICT Index năm 2010.
7. Báo cáo Việt Nam ICT Index 2010.

Phiếu điều tra báo cáo năm 2009.

1. Công văn của ban chỉ đạo
2. Phiếu điều tra Bộ_Ngành.
3. Phiếu điều tra Tỉnh Thành.
4. Phiếu điều tra Doanh Nghiệp UD ICT.
5. Phiếu điều tra Ngân Hàng Thương Mại.
6. Báo cáo Việt Nam ICT Index 2008.

Phiếu điều tra báo cáo năm 2008.

1. Công văn của ban chỉ đạo
2. Phiếu điều tra Bộ_Ngành.
3. Phiếu điều tra Tỉnh Thành.
4. Phiếu điều tra Doanh Nghiệp UD ICT.
5. Phiếu điều tra Ngân Hàng TM.
6. Báo cáo Việt Nam ICT Index 2007.

Phiếu điều tra báo cáo 2007.

1. Phiếu điều tra Bộ_Ngành.
2. Phiếu điều tra Tỉnh Thành.
3. Phiếu điều tra Doanh Nghiệp 90-91.
4. Phiếu điều tra Ngân Hàng Thương Mại.
5. Báo cáo Việt Nam ICT Index 2006.

Phiếu điều tra báo cáo 2006.

1. Phiếu điều tra Tỉnh Thành.
2. Phiếu điều tra Bộ_Ngành.
3. Phiếu điều tra Doanh Nghiệp 90-91.
4. Phiếu điều tra Ngân Hàng Thương Mại.
5. Công văn số 04 của Ban chỉ đạo Quốc Gia.
6. Công văn số 46 của Ban chỉ đạo Quốc Gia CNTT.
5. Báo cáo Việt Nam ICT Index 2005.

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0