Thứ sáu, 12/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
Báo cáo
BÁO CÁO   (11/07/2019)

1. Định hướng hội thảo:

Năm 2019, hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước tại các văn bản: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính quyền điện tử và các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cộng đồng và người dân; xây dựng đô thị thông minh (trọng tâm là chuyển đổi số lĩnh vực Du lịch, Nông nghiệp, Tài nguyên-Môi trường); Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4,...

Xem tiếp...

BÁO CÁO  (19/06/2018)

1. Định hướng Hội thảo

Năm 2018, Hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng chính quyền điện tử; về tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,…

Xem tiếp...

Báo cáo   (05/07/2016)

Dự kiến Nội dung Chương trình Hội thảo Hợp tác Phát triển 2016:

 

Cấu trúc chương trình Hội thảo gồm:

-   Phiên chính thức diễn ra vào sáng ngày 25/8/2016 sẽ gồm các báo cáo và tham luận tập trung vào những định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ngãi; các báo cáo tham luận chính về môi trường chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT hướng tới bảo vệ chủ quyền Biển – Đảo; một số báo cáo quan trọng về thực hiện Nghị Quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Dịch vụ công trực tuyến; về thực hiện và đổi mới Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT - Vietnam ICT Index 2016 của Hội Tin học Việt Nam và các báo cáo chính theo chủ đề Hội thảo (lựa chọn).

Tham luận Hà Nội.
Tham luận TP. Hồ Chí Minh.

Mic-Tài liệu hội thảo.

Xem tiếp...

Báo cáo  (24/07/2015)

Dự kiến Nội dung Chương trình Hội thảo 2015:

 

Cấu trúc chương trình Hội thảo gồm:

-   Phiên chính thức diễn ra vào sáng ngày 21/8/2015 sẽ gồm các báo cáo và tham luận tập trung vào những định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Lâm Đồng; các báo cáo tham luận chính về môi trường chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT hướng tới xây dựng nông nghiệp “thông minh”, xanh và bền vững của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT - Vietnam ICT Index 2015 của Hội Tin học Việt Nam và các báo cáo chính theo chủ đề Hội thảo (lựa chọn).

Xem tiếp...

Báo cáo  (28/06/2014)

Đang cập nhật

Xem tiếp...

Báo cáo  (28/06/2013)

Theo dõi Hội thảo và Dowload các báo cáo trên trang: http://ict2013.thuathienhue.gov.vn

Xem tiếp...

Báo cáo   (23/08/2012)
Theo dõi Hội thảo và Dowload các báo cáo trên trang: http://ict2012.dongnai.gov.vn

Xem tiếp...

Các tin khác...

tin hoc doi song
Dự báo thời tiết
automation
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
hanoi
technoaid
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0