Thứ ba, 23/04/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 03/04/2017
Từ 5/4/2017: Đồng Nai xếp hạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Từ ngày 5/4/2017, tỉnh Đồng Nai sẽ áp dụng về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở TT&TT tỉnh Đồng Nai, ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục đích của việc đánh giá nhằm phản ánh tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giúp UBND tỉnh hoạch định các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế -xã hội.

Việc đánh giá đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các cơ quan nhà nước tạo tiền đề cho việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào CCHC nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT.

Nội dung tiêu chí đánh giá đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT (gồm 6 tiêu chí thành phần); Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan/địa phương (gồm 10 tiêu chí thành phần); Cung cấp thông tin trên  trang/Cổng TTĐT (gồm 19 tiêu chí thành phần cấp tỉnh và 18 tiêu chí thành phần đối với địa phương); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (gồm 3 tiêu chí thành phần); Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (gồm 8 tiêu chí thành phần); Nhân lực chi ứng dụng CNTT (gồm 4 tiêu chí thành phần); Tiêu chí điểm thưởng (gồm 02 tiêu chí thành phần).

Thời gian thực hiện tổng hợp kết quả tự đánh giá (gồm: bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần kết quả ứng dụng CNTT của cơ quan đơn vị) được thực hiện và gửi về Sở TT&TT trước ngày 30/11 của năm đánh giá.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2017. 

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0