Thứ sáu, 12/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 30/06/2015
THÔNG BÁO SỐ 01: Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XIX năm 2015 tại Lâm Đồng

Download Thông báo số 1 tại đây.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia  ICT Kết nối tại đây.

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành của đất nước trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh đã trở thành sự kiện thường niên.

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 8/2015 với chủ đề : “ Nông nghiệp thông minh : Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững”.

I. MỤC ĐÍCH

           1. Hợp tác phát triển giữa các tỉnh/thành trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông nhằm tìm kiếm các mô hình, giải pháp ứng dụng CNTT-TT hiệu quả đặc biệt trong các định hướng thúc đẩy phát triển nông nghiệp “thông minh”, xanh và bền vững góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Là dịp để tỉnh Lâm Đồng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT-TT trong phát triển kinh tế, xã hội và giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh đến tất cả các tỉnh/thành trong cả nước, tạo động lực thúc đẩy góp phần đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh mạnh về phát triển và ứng dụng CNTT-TT.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Cơ quan bảo trợ: Kính mời Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

           2. Các cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Lâm Đồng, Hội Tin học Việt Nam.

3. Ban Tổ chức Hội thảo: UBND tỉnh Lâm Đồng, Hội Tin học Việt Nam, Vụ Công nghệ thông tin và Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan và Viện kinh tế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Tin học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng; các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện,  thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

- Các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT và nông nghiệp.

- Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT, nông nghiệp trong nước và quốc tế.

- Các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo về CNTT-TT trong và ngoài tỉnh.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 21-22/8/2015

           a. Ngày Hội thảo chính (21/8/2015)

Buổi sáng từ 7h30- 11h30: Tổ chức phiên toàn thể tại Hội trường chính.

- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Hội Tin học Việt Nam.

- Báo cáo chính về môi trường chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham luận của một số doanh nghiệp, nhóm chuyên gia

- Công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT - Vietnam ICT Index 2015.

- Thảo luận và tọa đàm.

Buổi chiều từ 13h30-16h15: Tổ chức báo cáo tham luận 02 phân ban

- Phân ban 1:  Chính quyền điện tử, Hành chính hiện đại và An ninh mạng

- Phân ban 2: Ứng dụng CNTT - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững

 Từ 16h30-17h45:

- Chuyển giao cờ đăng cai Hội thảo Hợp tác – Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 20, năm 2016.

- Tổng kết, bế mạc Hội thảo.

b. Ngày thứ hai (22/8/2015)

Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên.

Tham quan các điểm du lịch, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các điểm ứng dụng CNTT điển hình của tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa điểm: tại thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

V. NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Chủ đề chính trong Hội thảo

            a. Đối với cấp Trung ương:

            - Hiện trạng và định hướng phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển Chính phủ điện tử, Công dân điện tử.

- Cơ chế, chính sách, định hướng triển khai ứng dụng cấp quốc gia và phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nền hành chính hiện đại.

- Kiến trúc Chính quyền điện tử

- Thực trạng và xu hướng về an ninh, bảo mật. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Một số mô hình đô thị thông minh và nông nghiệp thông minh.

b. Đối với cấp tỉnh/thành:

Các mô hình nổi bật trong tỉnh Lâm Đồng:

-        Mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

-        Phát triển và ứng dụng CNTT-TT phát triển kinh tế xã hội tại Lâm Đồng

Các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành bạn:

-        Mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến

-        Mô hình triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ nông nghiệp

c. Giải pháp, công nghệ CNTT-TT:

- Mô hình thuê ngoài dịch vụ CNTT;  Mô hình đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT theo phương thức PPP và xu thế cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT-TT. Phương thức “Lãnh đạo công – Quản trị tư”, “Đầu tư công – Quản lý tư” đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

-        Phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng đồng bộ.

-        Phát triển nguồn lực CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

-        Phương pháp triển khai đảm bảo an ninh thông tin hoặc mô hình triển khai và duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố.

-        Các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới

2. Các hoạt động song song hội thảo:

            a. Tổ chức triển lãm sản phẩm CNTT-TT:

Nhân sự kiện được tổ chức tại Lâm Đồng, tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT.

            b. Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội tin học thành viên:

Tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.

c. Các hoạt động tham quan các điểm ứng dụng CNTT, điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và các địa điểm du lịch:

Tổ chức các đoàn tham quan cho khách mời đăng ký với ban tổ chức hội thảo:

- Điểm ứng dụng CNTT: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt.

- Điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: Rừng hoa Đà Lạt, Vinamilk Đơn Dương

- Điểm du lịch: Thung lũng tỉnh yêu, XQ sử quán

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Với tính chất quan trọng, quy mô của Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT, để công tác tổ chức được chu đáo đạt kết quả tốt, UBND tỉnh Lâm Đồng trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự, tham gia báo cáo tham luận, tài trợ, triển lãm, trưng bày các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực CNTT-TT tại Hội thảo.

1. Đăng ký tham dự Hội thảo

a. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Tầng 8, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0633.541542/0982204466, Fax: 0633.541547, Email: trieubh@lamdong.gov.vn (Ông Bế Hải Triều – Phòng CNTT).

b. Văn phòng Hội Tin học Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. ĐT: 04.38211725 /39712597 máy lẻ 601, 603, Fax: 04.38211708, Email : vaip@vnn.vn (Bà Nguyễn Xuân Hương – VP VAIP).

2. Đăng ký tham luận và các hoạt động song song hội thảo: Đề nghị gửi bản in, kèm theo văn bản điện tử qua địa chỉ hộp thư điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Tầng 8, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0633.541542/0982204466, Fax: 0633.541547, Email: trieubh@lamdong.gov.vn (Ông Bế Hải Triều – Phòng CNTT).

Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận:

- Đăng ký chủ đề, tóm tắt báo cáo, gửi trước ngày 10/7/2015

- Toàn văn báo cáo, gửi trước ngày 05/8/2015

Thời hạn đăng ký tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm: trước ngày  15/7/2015

3. Đăng ký tài trợ hội thảo: Ban Tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức tham gia đóng góp ủng hộ và tài trợ Hội thảo; đăng ký trước ngày   15/7/2014 bằng thư, email hoặc fax về địa chỉ:

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng - Tầng 8, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0633.541546/0633.705787, Fax: 0633.541547, Email: hoangnd@lamdong.gov.vn  (Ông Nguyễn Đạo Hoàng – Phụ trách Văn phòng Sở)

4. Thông tin về Hội thảo tại các website

http://ict2015.lamdong.gov.vn

http://www.vaip.org.vn

Ban Tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo./.

 

  

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TRẦN NGỌC LIÊM

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0