Thứ sáu, 21/06/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP

HỘI TIN HỌC THÀNH VIÊN

 

-       Căn cứ quy định tại nghị định của Chính phủ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

-       Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

 

Thành lập Ban vận động thành lập Hội tin học:

Hình thành Ban vận động thành lập Hội tin học không dưới 5 thành viên.

Ban Vận động hoàn tất Hồ sơ đăng ký thành lập Hội tin học Thành viên gồm:

 1. Đơn đăng ký thành lập Hội tin học Thành viên.
 2. Dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động (sau đây gọi là Điều lệ).
 3. Dự kiến phương hướng hoạt động.
 4. Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập đề nghị UBND tỉnh công nhận.
 5. Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội tin học Thành viên.
 6. Các thông tin về  trụ sở và tài sản của Hội tin học Thành viên.

Hồ sơ gửi:

-        Sở Nội vụ

-        Sở Thông tin và truyền thông

-        Hội Tin học Việt Nam

Vận động trên 50 chữ ký đăng ký tham gia hội viên để tiến tới thành lập hội.

Tích cực liên hệ với Sở Nội vụ và Sở Thông tin và truyền thông để thúc đẩy tiến trình ra văn bản công nhận Ban vận động thành lập Hội (thông thường Sở TTTT sẽ ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Tin học, Sở nội vụ phê duyệt điều lệ và đồng ý cho phép tổ chức Đại hội thành lập).

Nội dung chính của Điều lệ Hội tin học Thành viên.

1.     Tên gọi của Hội tin học Thành viên.

2.     Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội tin học Thành viên.

3.     Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội tin học Thành viên.

4.     Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

5.     Thể thức gia nhập Hội tin học Thành viên, ra khỏi Hội tin học Thành viên.

6.     Tiêu chuẩn hội viên.

7.     Quyền, nghĩa vụ của hội viên.

8.     Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của Hội tin học Thành viên.

9.     Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của Hội tin học Thành viên.

10.  Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.

11.  Khen thưởng, xử lý vi phạm.

12.  Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

13.  Hiệu lực thi hành.

Trách nhiệm của Hội Tin học Việt Nam khi nhận hồ sơ đăng ký thành lập Hội tin học Thành viên:

Khi nhận hồ sơ đăng ký thành lập Hội tin học Thành viên, nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận, Ban Thường vụ BCH Hội Tin học Việt Nam có trách nhiệm trả lời Ban vận động thành lập và có văn bản gửi UBND và các cơ quan có liên quan tại địa phương đề nghị ủng hộ việc thành lập Hội Tin học thành viên và ghi nhận sẵn sàng tiếp nhận là Hội Tin học thành viên thuộc Hội Tin học Việt Nam; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời gian tiến hành Đại hội thành lập Hội tin học Thành viên.

 1. Sau khi nhận được Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Tin học của cơ quan chức năng tại địa phương, Ban vận động tiến hành làm các thủ tục xin thành lập Hội theo quy định.  
 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận quyết định thành lập Hội tin học Thành viên của UBND tỉnh, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức Đại hội thành lập.
 3. Nếu quá thời hạn trên không tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan ra quyết định đề nghị gia hạn thời gian tổ chức đại hội.

Nội dung chủ yếu trong Đại hội thành lập hội.

 1. Công bố Quyết định thành lập Hội tin học Thành viên.
 1. Thảo luận và biểu quyết phương hướng hoạt động.
 1. Thảo luận và biểu quyết Điều lệ.
 2. Bầu Ban lãnh đạo và Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ.
 3. Thông qua chương trình hoạt động và Điều lệ.
 4. Thông qua nghị quyết Đại hội.

Báo cáo kết quả Đại hội.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội, Ban lãnh đạo Hội tin học Thành viên gửi tài liệu Đại hội đến UBND Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và  Hội Tin học VN, gồm:

 1. Điều lệ và biên bản thông qua Điều lệ Hội tin học Thành viên;
 2. Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội;
 3. Chương trình hoạt động của hội;
 4. Nghị quyết Đại hội.

Danh sách các Hội Tin học thành cả nước tính đến tháng 12/2014

Các Hội tin học thành viên gồm có.

STT

Tên đơn vị

STT

Tên đơn vị

1

Hội Tin học Bắc Giang

21

Hội Tin học Lai Châu

2

Hội Tin học Bình Định

22

Hội Tin học Lâm Đồng

3

Hội Tin học Bình Dương

23

Hội Tin học Long An

4

Hội Tin học Bình Thuận

24

Hội Tin học Ninh Thuận

5

Hội Tin học Cà Mau

25

Hội Tin học Nghệ An

6

Hội Tin học Cần Thơ

26

Hội Tin học Phú Thọ

7

Hội Tin học Đà Nẵng

27

Hội Tin học Phú Yên

8

Hội Tin học Đăk lắc

28

Hội Tin học Quảng Bình

9

Hội Tin học Đồng Nai

29

Hội Tin học Viễn thông Quảng Nam

10

Hội Tin học Đồng Tháp

30

Hội Tin học Quảng Ngãi

11

Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

31

Hội Tin học Quảng Ninh

12

Hội Tin học Hà Tĩnh

32

Hội Tin học Quảng Trị

13

Hội Điện tử Tin học Hải Dương

33

Hội Tin học Thanh Hoá

14

Hội Vô tuyến ĐT- Tin học Hải Phòng

34

Hội Tin học Tây Ninh

15

Hội Tin học Hậu Giang

35

Hội Tin học Tiền Giang

16

Hội Tin học Thừa Thiên – Huế

36

Hội Tin học Vĩnh Phúc

17

Hội Tin học TP Hồ Chí Minh

37

Hội Tin học Vĩnh Long

18

Hội Tin học Kiên Giang

38

Hội Tin học ngành Xây dựng

19

Hội Tin học Khánh Hoà

39

CLB Phần mềm tự do Nguồn mở

20

Hội Tin học Lào Cai

 

 

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0