Thứ ba, 26/09/2023

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 28/08/2017
Bộ TT&TT xem xét các trường hợp chứng chỉ CNTT nước ngoài được công nhận ở Việt Nam

Bộ TT&TT đang dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Chứng chỉ phải được cấp bởi tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ.

Theo dự thảo, chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam được xem xét công nhận đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trong các trường hợp sau: được cấp bởi tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ, đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp chứng chỉ; chứng chỉ được cấp bởi tổ chức nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Dự thảo cũng nêu rõ việc xem xét công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Đại diện ủy quyền tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài gửi yêu cầu đề nghị công nhận chứng chỉ CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kèm theo hồ sơ theo quy định về Bộ TT&TT.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ TT&TT thành lập Hội đồng chuyên gia để nghiên cứu, xem xét thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ. Thời gian xem xét và quyết định công nhận không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Hội đồng chuyên gia nghiên cứu, xem xét, thẩm định, đánh giá hồ sơ công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trên cơ sở các tiêu chí quy định.

Hội đồng chuyên gia báo cáo Bộ trưởng Bộ TT&TT để công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài cấp đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên gia, Bộ trưởng Bộ TT&TT xem xét, ra thông báo về việc công nhận hoặc không công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0