Thứ hai, 06/02/2023

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 24/07/2015
CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ 19

Xem thư mời tài trợ tại đây.

Tài trợ Kim Cương: 200 triệu đồng

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu tham luận (15-20 phút) phù hợp với chủ đề hội thảo trong phiên khai mạc (sau khi thống nhất nội dung với BTC).

-    Nhà tài trợ được sử dụng 03 gian triển lãm miễn phí.

-    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.

-    20 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

Tài trợ Vàng: 160 triệu đồng

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu tham luận (10-15 phút) phù hợp với chủ đề hội thảo trong phiên khai mạc (sau khi thống nhất nội dung với BTC).

-    Nhà tài trợ được sử dụng 02 gian triển lãm miễn phí.

-    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.

-    15 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

Tài trợ Bạc: 120 triệu đồng

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Nhà tài trợ được cấp 01 gian triển lãm miễn phí, ưu tiên đăng ký báo cáo tại các phân ban.

-    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.

-    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

Tài trợ Đồng: 80 triệu đồng

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được đặt ở vị trí trang trọng trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Nhà tài trợ được ưu tiên đăng ký báo cáo tại phân ban Sản phẩm - Giải pháp.

-    Thông tin về nhà tài trợ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đưa tin về Hội thảo.

-    05 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

BTC dự kiến bố trí 03 bảng hiệu 7m x 3.5m, 20 pano tuyên truyền 5m x 2m, 400 cờ phướn 0.8m x 2.4m, 02 phông hội trường lớn - bảng hiệu, pano tuyên truyền, cờ phướn được đặt ở các vị trí đông người qua lại như cửa ngõ vào thành phố, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt, thời gian đặt bảng và treo cờ: trước hội thảo 5 ngày, 2 ngày hội thảo và 3 ngày sau hội thảo -  để tuyên truyền cho Hội thảo hợp tác phát triển CNTT – TT lần thứ 19 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.

 

Tài trợ Khác:

·       Tài Trợ tiệc chào mừng tối 20/8/2015

-    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu (8-10 phút) trong Tiệc chào mừng tối 20/8/2015.

-    Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị độc quyền trong tiệc chào mừng tối 20/8/2015.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

-    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

·       Tài Trợ tiệc trưa 21/8/2015

-    Đại diện cho nhà tài trợ được phát biểu (8-10 phút) trong Tiệc trưa Hội thảo ngày 21/8/2015.

-    Tên hoặc Logo của nhà tài trợ được hiển thị trên các bảng hiệu, pano, cờ phướn, phông hội trường … của Hội thảo.

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị độc quyền trong tiệc trưa ngày 21/8/2015.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

-    10 giấy mời tham dự Hội thảo, Lễ Khai mạc, Tiệc chào mừng, Tiệc trưa.

·     Tài trợ Coffee break ăn nhẹ giữa buổi (tại phiên hội thảo chính và 02 phân ban vào ngày 21/8/2015):

-    Tên và Logo của nhà tài trợ được hiển thị trong các vị trí Coffee break Hội thảo.

-    Nhà tài trợ được phát tài liệu quảng bá về mình trong thời gian Coffee break.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

·       Tài trợ Túi – Cặp cho Hội thảo:

-    Túi – Cặp Hội thảo với Logo nhà tài trợ sẽ được phát cho các đại biểu tham dự.

-    Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được quảng bá rộng rãi.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

·       Tài trợ In ấn Kỷ yếu Hội thảo:

-    Kỷ yếu Hội thảo sẽ được gửi tới toàn bộ đại biểu tham dự.

-    Logo của Nhà tài trợ sẽ được ghi trên Kỷ yếu và quảng bá trên 01 trang bìa Kỷ yếu Hội thảo.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

·       Tài trợ khác bằng tiền hoặc hiện vật với tổng mức kinh phí từ 10 triệu trở lên:

-    Logo và tên của nhà tài trợ sẽ được quảng bá rộng rãi.

-    Các thông tin, quảng bá thương hiệu cho nhà tài trợ sẽ được liên kết tới trang tin Hội thảo: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn.

Chi tiết xin liên hệ:

·    Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, – thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 0633.541546/0633.705787, Fax: 0633.541547, Email: hoangnd@lamdong.gov.vn  (Ông Nguyễn Đạo Hoàng – Phụ trách Văn phòng Sở)

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Số TK: 5400 2110 00 104       Tại: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng

·    Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

ĐT: (04) 38211725 (Bà Nguyễn Xuân Hương); Email: vaip@vnn.vn, vaip1@vnn.vn

Website: http://ict2015.lamdong.gov.vn, www.vaip.org.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0