Thứ bảy, 05/12/2020

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 19/12/2015
Báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê dịch vụ CNTT trước 15/1/2016

Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016 về kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2015. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi 2 Bộ TT&TT và Tài chính về việc đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ CNTT theo Nghị quyết 36a/NQ-CP.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc; Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT soạn thảo cơ chế thí điểm đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT phù hợp với đặc thù của công nghệ là liên tục đổi mới, thiết bị nhanh lạc hậu và giảm giá mạnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong công văn gửi Bộ TT&TT và Bộ Tài chính ngày 17/12/2015, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016 về kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Trong báo cáo này, Văn phòng Chính phủ yêu cầu làm rõ hiện trạng và nhu cầu thực tiễn thuê dịch vụ CNTT tại các cơ quan nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Quyết định 80.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng được đề nghị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó có việc sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển của các cơ quan nhà nước cho việc thuê dịch vụ CNTT.

Đối với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ này nghiên cứu bổ sung nội dung thuê dịch vụ CNTT trong văn bản thay thế Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Chủ trương cho cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT đã được Thủ tướng đồng ý đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 để giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp đó, ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước . Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước phải được thực hiện theo nguyên tắc nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0