Thứ sáu, 19/10/2018

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2018
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 06/10/2017
Công bố tại Hội thảo HT-PT CNTT Việt Nam lần thứ 21 tại Lào Cai ngày 6/10/2017

Xem báo cáo tóm tắt ICT Index 2017 tại đây.

Năm 2017 là năm thứ 12 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index đƣợc thực hiện bởi Hội Tin học Việt Nam cùng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục thực hiện chủ trƣơng giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu trong thời gian ít nhất 03 năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tƣợng điều tra trong việc chuẩn bị số liệu và so sánh kết quả xếp hạng của các năm, hệ thống chỉ tiêu của năm 2017 đƣợc giữ nguyên nhƣ của năm 2016. Tinh đến cuối tháng 9/2017, chúng tôi đã thu thập đƣợc số liệu của cả 4 nhóm đối tƣợng. Tuy nhiên vì thời gian giành cho xử lý số liệu và xây dựng báo cáo không còn nhiều nên tại Hội thảo này chúng tôi sẽ chỉ công bố kết quả xếp hạng của 2 nhóm đối tƣợng: bộ, ngành và tỉnh, thành phố, còn báo cáo đầy đủ sẽ đƣợc công bố vào cuối năm 2017.

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: admin@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0