Thứ bảy, 02/07/2022

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 21/10/2011
Công văn triệu tập

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) được được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định thành lập số 312QĐ/HĐBT ngày 17/12/1988. Căn cứ theo Điều lệ Hội Tin học Việt nam (được phê duyệt sửa đổi tại QĐ 96/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/9/2005); Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 20/8/2011 và Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên ngày 27/8/2011 tại Tiền Giang về các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam quyết định :

Kính gửi :   

-  Các Hội Tin học thành viên

- Các Chi hội trực thuộc Hội Tin học Việt nam

- Các Đơn vị Hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) được được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định thành lập số 312QĐ/HĐBT ngày 17/12/1988. Căn cứ theo Điều lệ Hội Tin học Việt nam (được phê duyệt sửa đổi tại QĐ 96/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/9/2005); Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 20/8/2011 và Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên ngày 27/8/2011 tại Tiền Giang về các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam quyết định :

1.      Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VII

Thời gian : từ 8h00 đến 17h00 ngày Thứ bẩy 19/11/2011

Địa điểm : dự kiến tại Trung tâm hội nghị Quốc tế  - Hà Nội  

2.      Cơ cấu Đại biểu đại diện tham dự Đại hội theo các Tổ chức Hội như sau:

A.     Ban Chấp hành đương nhiệm: 24 đại biểu (là Ủy viên BCH)

B.     Ban Kiểm tra đương nhiệm:  3 đại biểu (là uỷ viên Ban Kiểm tra)

C.     Các Hội Tin học thành viên (35 tỉnh thành và một ngành kinh tế):

- Hội Tin học Viễn thông Hà Nội và Hội Tin học Tp HCM: mỗi hội cử không quá 10 Đại biểu

- Hội Tin học các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ: mỗi hội cử  không quá 05 Đại biểu

- Các Hội Tin học thành viên còn lại: mỗi hội cử không quá 03 đại biểu

- Các tỉnh chưa thành lập Hội nhưng đã có Ban vận động thành lập Hội Tin học tỉnh: cử không quá 01 đại biểu.

D.     Các Chi Hội Trung ương: mỗi chi hội cử không quá 03 đại biểu

E.     Các đơn vị Hội viên tập thể Hội Tin học Việt Nam: mỗi đơn vị cử không quá 02 đại biểu

F.      Ban Thường vụ sẽ quyết định bổ sung nhưng không quá 05 đại biểu.

Danh sách cụ thể sẽ đăng ký trước ngày 05/11/2011 theo các đầu mối tổ chức Hội và thông qua Ban Thường vụ đưa công khai trên website. 

3.      Các hội viên lão thành, hội viên lâu năm, các uỷ viên BCH các nhiệm kỳ trước được trân trọng mời dự với tư cách khách mời của Đại hội.

4.      BCH sẽ mời đại diện các Bộ ngành và một số cơ quan có liên quan đến hoạt động hội, các đại diện một số ban vận động thành lập Chi hội Tin học và một số phóng viên báo chí truyền hình tham dự với tư cách khách mời Đại hội.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đề nghị các Hội Tin học thành viên, các Chi Hội, các Đơn vị Hội viên tập thể thực hiện các công việc chuẩn bị sau :

1.      Các Tổ chức của Hội đề cử chính thức danh sách đại biểu theo cơ cấu như nêu rõ ở mục cơ cấu đại biểu (mẫu kèm theo). Gửi trước ngày 5/11/2011 về địa chỉ:

      Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Tin học Việt Nam

Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel 384 8211725/39712597

 eMail : vaip1@vnn.vn (liên hệ cô Ngô Hồng Hạnh, Mobile: 0913239894)

2.      Danh sách đại biểu ghi rõ các  thông tin về đại biểu để công bố công khai tại Đại hội và trên website tại địa chỉ : http://www.vaip.org.vn/daihoiVII/

3.      Các đại biểu tham dự Đại hội tự bố trí kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

4.      Các Hội Tin học thành viên thành lập các Đoàn đại biểu tham dự.

5.      Các đầu mối tổ chức Hội (nếu có thể) đề cử trước nhân sự bầu Ủy viên BCH và các chức danh Hội theo quy định của Điều lệ.

6.      Các đầu mối tổ chức Hội (nếu có thể) đăng ký và gửi các tham luận tại đại hội trước cho Ban tổ chức Đại hội để bố trí phát biểu và đưa vào tài liệu Đại hội.

7.      Các đầu mối tổ chức Hội gửi Giới thiệu về tổ chức của mình và phương hướng hoạt động để đưa vào tài liệu Đại hội và công bố trên website..

8.      Từ ngày 15/10/2011 trên trang http://www.vaip.org.vn/daihoiVII/ sẽ đưa Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VI (2006-2011) và Phương hướng nhiệm kỳ VII (2011-2016) để các hội viên góp ý xây dựng và góp phần cho thành công Đại hội.

9.      Thông tin Đại hội VII được đưa trên http://www.vaip.org.vn/daihoiVII/

10.  Thông tin cho các Hội Tin học thành viên:

11.  Ban tổ chức đề nghị và thông báo :

12.  Mỗi Hội Tin học thành viên đề cử chính thức 02 lãnh đạo trong Ban Thường vụ tham gia Hội đồng Trung ương (theo quy định của Điều lệ).

13.  Ban Tổ chức sẽ bố trí: khách sạn cho các thành viên Hội đồng Trung ương 2 đêm nghỉ tại Hà Nội từ 12h00 thứ 6  ngày 18/11 và đến 12h00 Chủ nhật ngày 20/11 theo tiêu chuẩn chung (2 người/phòng) và theo đăng ký trước ngày 05/11/2011.

14.  Hội Tin học Viễn thông Hà Nội và Hội Tin học Việt Nam mời tiệc các Hội Tin học thành viên nhân dịp Đại Hội VII tại Hà Nội vào tối 18/11/2011.

Thông tin chi tiết, liên hệ qua thư điện tử vaip@vnn.vn  hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam theo địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel 384 8211725/39712597

Website:  www.vaip.org.vn  www.itweek.org.vn

 Trân trọng!

 

Download  Công văn triệu tập tại đây

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0