Thứ ba, 26/10/2021

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 05/09/2017
Đề xuất cập nhật danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Theo dự thảo Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến, Danh mục mới gồm 144 tiêu chuẩn thuộc 4 nhóm: kết nối, tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin và an toàn thông tin.

Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước sẽ kéo dài từ nay đến trước ngày 29/10/2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

 

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đang được Bộ TT&TT đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: mic.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư này sẽ kéo dài đến trước ngày 29/10/2017.

Thông tư mới dự kiến thay thế cho Thông tư 22 ngày 23/12/2013 của Bộ TT&TT về ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Thông tư 22).

Theo dự thảo Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đang được Bộ TT&TT rà soát và cập nhật, so với Danh mục đã ban hành tại Thông tư 22, Bộ đề xuất bổ sung mới 27 tiêu chuẩn; sửa đổi/cập nhật/thay thế 26 tiêu chuẩn; và đề xuất loại bỏ 1 tiêu chuẩn.

Cụ thể, dự thảo Danh mục cho thấy, nhóm tiêu chuẩn về kết nối gồm có 37 tiêu chuẩn, với 14 tiêu chuẩn được đề xuất bổ sung và 1 tiêu chuẩn được cập nhật; nhóm tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu gồm 17 tiêu chuẩn, với 5 tiêu chuẩn được đề xuất bổ sung và 5 tiêu chuẩn được sửa đổi/cập nhật; nhóm tiêu chuẩn về truy cập thông tin gồm 51 tiêu chuẩn, với 3 tiêu chuẩn được đề xuất bổ sung, 4 tiêu chuẩn được cập nhật; còn nhóm tiêu chuẩn về an toàn thông tin có tổng số 39 tiêu chuẩn, với số tiêu chuẩn được đề xuất bổ sung mới là 5 tiêu chuẩn, 16 tiêu chuẩn được đề xuất sửa đổi/cập nhật/thay thế, 1 tiêu chuẩn đề xuất loại bỏ.

Trong báo cáo giải trình về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22, Bộ TT&TT cho biết, việc lựa chọn và cập nhật các tiêu chuẩn được thực hiện theo các nguyên tắc: chuẩn mở; chín muồi và thông dụng: (các tiêu chuẩn/phiên bản phải là các tiêu chuẩn/phiên bản được quốc tế chấp nhận, chín muồi và sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực CNTT); phù hợp với các văn bản quản lý của nhà nước và hệ thống tiêu chuẩn hiện hành; phù hợp với tiêu chuẩn của thị trường và các doanh nghiệp.

Bộ TT&TT cũng cho hay, mục tiêu rà soát và cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước là nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân; đảm bảo tính cập nhật và thông dụng; phù hợp với sự phát triển của công nghệ; là căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm sử dụng nguồn vốn ngân sách phù hợp và hiệu quả.

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước nêu rõ, Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước để bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước sẽ được áp dụng để làm căn cứ trong khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cũng theo dự thảo Thông tư, hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Theo Ictnews.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0