Thứ tư, 08/12/2021

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP VIII
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2019
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 17/12/2016
Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII và phương hướng nhiệm kỳ VIII

(Dự thảo)BÁO CÁO TỔNG KẾT (2011-2016) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG (2017-2021)

tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII

Hà Nội,  tháng 12/2016

-----------------------------------------------------------

HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

Đoàn kết - Hợp tác vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam 

1. Dự thảo Báo cáo Tổng kết và phương hướng hoạt động download tại đây.
2. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành download tại đây.
3. Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm tra download tại đây.
4. Báo cáo cáo sửa đổi điều lệ download tại đây

Nội dung:        

·       Đánh giá các hoạt động của Hội nhiệm kỳ VII (2012-2016)

Căn cứ thực hiện báo cáo :

·       Điều lệ Hội Tin học Việt Nam;

·       Nghị quyết Đại hội VII - Hội Tin học Việt Nam;

·       Phương hướng hoạt động VAIP nhiệm kỳ VII;

·       Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành các năm từ 2012 đến 2016;

·       Các Báo cáo tổng kết hoạt động và Chương trình hành động VAIP các năm từ 2012-2016; Các Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội Tin học thành viên;

·       Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành;

·       Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội Tin học Việt Nam và các Hội Tin học thành viên. 

Xem phần tiếp theo của dự thảo tại đây

Rất mong các Hội viên góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII và Phương hướng nhiệm kỳ VIII.
Các đóng góp ý kiến gửi tới:  nguyenlong@vaip.vn
Chân trọng cảm ơn.

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Tổng biên tập: Ông Nguyễn Long
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0